Đăng nhập

Sơ kết 09 đầu năm tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH-ANQP, bàn phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2018.

(11/10/2018). Số lượt xem:580

Trong ngày 05/10/2010 UBND xã Quế Trung tổ chức sơ kết 09 đầu năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH-ANQP, bàn phương hướng nhiệm vụi 03 tháng cuối năm 2018.

Trong ngày 05/10/2010 UBND xã Quế Trung tổ chức sơ kết 09 đầu năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH-ANQP, bàn phương hướng nhiệm vụi 03 tháng cuối năm 2018.

Về dự với Hội nghi có các đồng chí Trà Tiến Tài UV.BTV HU – Bí thư Đảng ủy xã, đ/c Nguyễn Văn Lanh PBT, CT UBND xã, đ/c Lê Hữu yến PCT HĐND xã Cùng các đ/c trong BTV Đảng ủy, TT HĐND, TT UBND xã, TT UBMTTQVN xã, đại diện các ban, ngành, đoàn thể của xã cũng về dự Hội nghị.

Theo báo cáo, 09 tháng đầu năm 2018 tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP trên địa bàn xã Quế Trung có nhiều chuyển biến tích cực:

Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân: 282/282 ha, đạt 1000% kế hoạch, bình quân năng suất cả vụ 54,05 tạ/ha, sản lượng 1524,28 tấn, tăng so với cùng kỳ năm trước 16,7 tấn. Cây Ngô: 60 ha, năng suất bình quân 48 tạ/ha, sản lượng 288 tấn, tăng 08 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước. Cây Lạc 30 ha, năng suất ước đạt 13 tạ/ha, sản lượng 39 tấn, tăng 1,7 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước.

Về công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước đạt 15/19,5 tỷ đồng , đạt 76% kế hoạch năm .

Về thương mại dịch vụ trong 9 tháng đầu năm ước đạt 25/32,5 tỷ đồng, đạt 76,9 kế hoạch năm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đ/c Nguyễn Văn lanh CT UBND xã cần tập trung 3 tháng cuối năm.

 Trong năm, toàn huyện có giá trị sản xuất Nông –lâm- thủy sản đạt hơn 210  tỷ đồng, đạt 101,4% kế hoạch, tăng 7,1% so với cùng kỳ; giá trị thương mại dịch vụ là 333,5 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch, tăng 16,2% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt gần 72 tỷ đồng, bằng 147,66% kế hoạch tỉnh giao, đạt 1144,85% kế hoạch huyện giao; tổng giá trị cây có hạt là 14.141tấn đạt 104% kế hoạch, tăng 9,1% so với cùng kỳ, tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 giảm còn 18,04%, giảm 11,55% so với năm 2016. Các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững ngày càng phát huy hiệu quả, chương trình xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao đời sống người dân và làm cho diện mạo nông thôn thực sự khởi sắc. Quốc phòng - An ninh tiếp tục được củng cố, tăng cường và giữ vững.

 

                                                                                                                                                                -Đình Thương-

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Quế Trung - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : Thôn Trung Phước 1, xã Quế Trung, Nông Sơn, Quảng Nam

Điện thoại: 02353654022