Đăng nhập

Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII tới đảng viên của Đảng bộ

(04/09/2018). Số lượt xem:518

Ngày 16/8/2018, Đảng ủy xã Quế Trung tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới cán bộ đảng viên trên toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên được nghe đồng chí Phan Thị Ngọc Dung – HUV, Chủ tịch Hội LHPN Huyện Nông Sơn báo cáo nội dung Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ - UVBTVHU, PCT HĐND Huyện Nông Sơn báo cáo nội dung Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ - UVBTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND Huyện Nông Sơn báo cáo chuyên đề nội dung Nghị quyết 26 -NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” đến đảng viên tham dự Hội nghị.

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

 Trong phần phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Bí thư Đảng ủy yêu cầu các đồng chí đảng viên có mặt tại Hội nghị tập trung lắng nghe, quán triệt các nội dung chính của 3 Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan - Phó Bí thư Đảng ủy

 phát biểu quán triệt nội dung hội nghị

 Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của địa phương sớm triển khai đưa các nội dung của 3 Nghị quyết đi vào đời sống thông qua công tác tham mưu, xây dựng chính sách pháp luật.

Sau Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết Trung ương 7 – khoá XII, các đồng chí đảng viên tham gia lớp học sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

 Đồng thời, từ các nội dung đã lắng nghe, thảo luận tại Hội nghị, các đồng chí Bí thư chi bộ trực tiếp phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 tới đảng viên trong chi bộ mình.

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Quế Trung - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : Thôn Trung Phước 1, xã Quế Trung, Nông Sơn, Quảng Nam

Điện thoại: 02353654022