Đăng nhập

Hội nghị đánh giá, kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ xã Quế Trung năm 2022

(17/11/2022). Số lượt xem:116

Thưc hiên công văn số 342- CV/HU ngày 26/10/2022 của huyện ủy Nông Sơn về việc kiểm điểm, đánh gia xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2022. Vào các ngày 13,14/11/2022, BCH đảng bộ xã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể BCH và cá nhân các đồng chí trong BCH Đảng bộ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Quảng Văn Ngọc – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; đồng chí Phạm Phú Thủy - UVBTVHU,Trưởng Ban Dân Vân, CTUBMTTQVN huyện; các đồng chí HUV phụ trách xã Quế Trung; các Ban Tham mưu giup việc huyện ủy.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ xã. Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn về khí hậu, thời tiết, thiên tai, dịch Covid-19. Nhưng với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của xã vẫn ổn định. Các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2022 cơ bản được triển khai hiệu quả.

Bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: Trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ có lúc, có nơi còn chưa nghiêm, thiếu kiên quyết như: công tác quản lý đất đai, công tác trật tự xây dựng, công tác quản lý đất 5%, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông, xử lý trật tự chợ Trung Phước; xử lý đối với các đối tượng châm chích cá…; Công tác nắm tình hình và báo cáo tình hình còn chậm; Công tác kiểm tra giám sát và đôn đốc thực hiện Nghị quyết, kết luận của Đảng ủy chưa được kịp thời.

Để giải quyết những vấn đề trên, Ban Thường vụ Đảng ủy đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023 đó là: Tiếp tục chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên và quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025, chương trình công tác trọng tâm. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; gắn với đề cao trách nhiệm, tính tự chủ, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm của từng cá nhân; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Xác định được tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Quảng Văn Ngọc – Bí thư huyện ủy đề nghị, việc đánh giá kiểm điểm đối tập thể, cá nhân Ban thường vụ, BCH của xã cần phải đáp ứng được mục đích, yêu cầu đề ra; tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ trong phê bình và tự phê bình; cần nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, để có giải pháp khắc phục nghiêm túc, thực chất, tạo sự chuyển biến rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, góp phần đưa xã nhà phát triển toàn diện.

Tại cuộc họp, các đồng chí đã tham gia đóng góp ý kiến cho tập thể BCH và từng cá nhân một cách thẳng thắn, trung thực, khách quan về những mặt được, chưa được, cần tiếp thu, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị cũng đã tổ chức bỏ phiếu biểu quyết tự đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân từng đồng chí Ủy viên BCH.

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Quế Trung - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : Thôn Trung Phước 1, xã Quế Trung, Nông Sơn, Quảng Nam

Điện thoại: 02353654022